توضیحات کامل :

پاورپوینت محیط زیست وحفاظت از آن در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 


محیط زیست وحفاظت از آن


محیط زیست مجموعه پیچیده ای است از عوامل متعدد است كه با یكدیگر در ارتباطند


بخش های اصلی محیط زیست


آب

خاك

هوا

حیات بیولوژیك

انرژی


آلودگی هوا وپیشگیری از آن

هوا ونقش آن درطبیعت


هوایی كه ما تنفس می كنیم،مجموعه از21درصداكسیژن ،78 درصدازت ،1درصد سایرگازها و موادی مثل co ،آب،گازهای كمیاب مثل كریپتون، نئون،گزنون،آرگون و...... است


نقش هوا عبارت است از


تنفس

شركت در به چرخش درآوردن آب

جلوگیری از ورود تابش های مضر خورشیدی

محیط واسطه برای تبادل مواد وانرژی توسط جانداران

محیط واسطه برای تخلیه وتزریق آلاینده ها

تامینco2برای فتوسنتز گیاهان

ماده اولیه صنعت،خنك كننده موتورها درصنایع


آلودگی هوا ومنابع آلوده كننده آن


oآلودگی هوا عبارت است از:ورود یك یاچند ماده آلوده كننده گاز،مایع وجامد به هوای آزاد به مقدار ومدتی كه كیفیت هوا را به نحوی تغییر دهد كه برای انسان وموجودات زنده دیگر همچنین آثار وابنیه مضرباشد